Tilskudd kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

I en ny runde med Covid midler har Røyrvik Kommune blitt tildelt NOK 332.000,-  til fordeling til bedriftene i kommunen. Størrelsen på beløpet er fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Kompensasjonsordningen er ikke knyttet opp mot en bestemt bransje, alle bedrifter med tap kan søke. Unntak er kommunale bedrifter, eller som har inntekter fastsatt i offentlig sektor, finanssektoren og bedrifter som var i vansker pr. 31.12.2019 (dvs. før pandemien oppsto).

Bedrifter som tar ut aksjeutbytte i 2021 er ikke berettiget støtte.

En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår. En vanlig måte å beregne tap på, er å sammenlikne omsetningstall fra en måned eller kvartal i 2019 med tilsvarende måned eller kvartal i 2020 (etter at pandemien brøt ut) eller 2021. Det kan ikke søkes for tidligere kompenserte tap.

Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller EFTA`s overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak.

Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente.

Søknad sendes: postmottak@royrvik.kommune.no  

Søknadsfrist: 10.03.2022