Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig, men det er innført hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Søknadsskjema for motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark

Røyrvik og Lierne har felles behandling av søknader om motorferdsel i utmark.

Til Søknadsskjema

Til toppen