Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Koronaåpnet bibliotek - informasjon

Koronaåpnet bibliotek - informasjon

Biblioteket har åpnet, men vi følger smittevernreglene. 

Dette betyr også at åpningstidene er blitt oppdelt til å gjelde ulike grupper.

Tirsdag          kl. 10 – 14     NB: Kun skolebibliotek (Take-away bøker kan hentes etter avtale.

Onsdag         kl. 12 – 15     Åpent for eldre 65+ /sårbare

                     kl. 15 – 19     Folkebibliotek.  Barn under 15 år kan komme sammen med foreldre/foresatte.

For at biblioteket skal være en trygg plass for oss alle, har vi delt opp dagene på denne måten. Det vil si at tirsdager er det kun for skoleelevene og onsdagene har vi satt opp en egen tid for eldre/sårbare. Resten av onsdagen er vanlig folkebibliotek for alle. Legg også merke til at nå må barn/unge under 15 år komme sammen med voksen. 

Det vil bli et litt redusert tilbud, men vi håper det vil fungere greit for både dere og oss.

Vi har gjort dette:

  • Skilting/informasjon om smittevernregler henger på ytterdør, og inne.
  • Sitteplasser er redusert for å opprettholde avstandsregelen.
  • Alle spill, kortstokker, leker etc. er satt unna.
  • Det står håndsprit i vestibyle og på skranke.
  • Innleverte bøker legges i kasse som står min. 4 dager før vi tar dem inn i biblioteket.
  • PC, aviser og magasiner er ikke tilgjengelig.
  • Vi følger myndighetenes råd og veiledning for smittevern. 

Vi opprettholder tilbudet om bestill og hent bibliotek (Take-away bibliotek). Ring, send SMS eller bestill på nett innen mandag kl. 14, så kan du hente utenfor biblioteket på tirsdag mellom kl. 10 – 14.

Hjertelig velkommen innom!

PS: Vi har mange digitale tjenester. Se gjerne innom på dem. Digitale tjenester

Til toppen