Behov for besøkshjem hver 3 helg

Behov for besøkshjem hver 3 helg

Helse og omsorgstjenesten har behov for besøkshjem for 2 barn hver 3 helg.

I første omgang er det snakk om et halvt år, med muligheter for forlengelse ved behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og foreldrene. Generelt stilles det ingen krav om formell utdanning for å bli besøkshjem, men personlig egnethet og engasjement vektlegges.

For å bli godkjent som besøkshjem må man ta imot et hjemmebesøk for en samtale/intervju, videre må alle over 18 år i familien kunne legge frem politiattest uten anmerkninger.

Det vil bli betalt lønn i henhold til gjeldende satser, samt utgiftsdekning.

Tilbud om veiledning vil bli gitt.

Til toppen