Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Koronatelefon 906 02 577

 

Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer i koronopandemien
Viktige telefonnummer i koronopandemien
Kontakt Telefonnummer
Koronatelefon Røyrvik 906 02 577
Legekontor 74 33 63 42
Legevakt 116 117
Akutthjelp 113
Politiet 02800
- Politikontakt 99 51 41 38
- Nød 112
Tannlegevakt 800 41 101
NAV
- sosialhjelp og krisehjelp 45 83 78 40
- Permitteringer og dagpenger 41 26 05 87
Helsesykepleier 91 74 25 94
Psykiatrisk sykepleier 74 33 63 52
Hjelpetelefon Mental helse 116 123
Vold og overgrepslinjen 116 006
Røde Kors- kors på halsen hjelpetelefon 800 333 21
Kirkens SOS krisetelefon 22 40 00 40
Rustelefon for rusproblematikk 08 588
Omsorgsstasjon for Barn- og ungdom 73 80 55 30
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
- SMS 41 71 61 11
- E-post alarm@116111.no
Krisesenteret 740 777 10
- e-post kverdal@online.no
Støttesenteret for kriminalutsatte 800 400 08
SANKS 78 94 75 00
Varehandling for de i karantene/isolering 74 33 51 17
Røyrvik kommune 74 33 63 00
- e-post postmottak@royrvik.kommune.no
Ordfører 48 11 90 70
Rådmann 48 24 41 46
Enhetsleder oppvekst 94 78 82 05
Avdelingsleder Oppvekst og mangfold 99 51 65 64
Avdelingsleder Helse og omsorg 48 11 80 95
Avdelingsleder Plan-, drift og eiendom 45 61 75 87
Til toppen