Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Pressemelding 30.03.20

Pressemelding 30.03.20

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig.

Kriseledelsen ber fortsatt om at alle deltar i dugnaden for å begrense spredningen av korona-viruset.


Følg myndighetenes anbefalinger og regelverk. Vi oppfordrer sterkt til at reiser inn og ut av kommunen begrenses til kun det som er strengt tatt nødvendig.


Påsken nærmer seg og Røyrvik kommune oppfordrer på det sterkeste at alle utenbygdsboende følger de nasjonale forskriftene og anbefalingene, og holder seg hjemme. Dette gjelder alle som har familie i Røyrvik eller eier et fritidshus, hytte, campingvogn/spikertelt eller bobil.


Røyrvik kommune har mange eldre som vi ønsker å beskytte. Beredskapen for korona-viruset er bygd opp ut fra vårt folketall, og har ikke kapasitet til å ta imot eventuelle syke fra andre kommuner. For holde kontakten med familie finnes det i dag mange gode digitale løsninger.   

Til toppen