Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Pressemelding 13.03.20

Pressemelding 13.03.20

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig, men det er innført hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Ved mistanke om smitte:

Kontakt fastlege som vurderer hvert enkelt tilfelle. 

Det er iverksatt omfattende tiltak på landsbasis for å hindre smitte. Generell informasjon om dette finner dere her:

 helsenorge.no

Tiltakene gjelder fra torsdag 12. mars kl 18.00 og foreløpig til torsdag 26. mars. Ytterligere tiltak kan iverksettes. 

Røyrvik kommune har satt krisestab

For Røyrvik gjelder dette:

Stenging av barnehage, SFO, skole, kulturskole, idrettshall og bibliotek

Adgangskontroll på sykehjemmet og legekontor

Alle planlagte arrangementer er avlyst

Lag og organisasjoner har lagt ned sin aktivitet

Enkelte bedrifter har stengt

Restriksjoner ved reise

 

Stenging av barnehage, SFO, skole, kulturskole, idrettshall og bibliotek

Det vil bli gjennomført hjemmeundervisning, informasjon om dette kommer fra oppvekst gjennom VismaFlyt skole til foreldrene. 

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes som barnevakt. 

Leder av oppvekstsenteret vil derfor sørge for tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. 

Trimstudio, svømmehall, idrettshall og bibliotek er stengt og kan ikke benyttes i perioden. 

Voksenopplæringen vil få hjemmeundervisning. 

 

Adgangskontroll på sykehjemmet og legekontor

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. 

For Røyrvik vil dette si at dersom du som pårørende skal på besøk, må du ringe tlf 74 33 63 56,

for de som skal til legekontoret må de ringe tlf 74 33 63 42. 

 

Enkelte bedrifter har stengt

Bedrifter har tilpasset sin drift etter de sentrale restriksjoner og informasjon finnes hos den enkelte bedrift. 

 

Restriksjoner ved reise

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Det vil si, at hvis du kom hjem fra et land utenfor Norden etter denne dato gjelder hjemmekarantene fra dagen du kom hjem. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre. 

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. 

Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020.

 

Har dere spørsmål om det som står her, kontakt kommunens sentralbord tlf 74 33 63 00. 

Til toppen