Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Informasjon til hytteeiere

Informasjon til hytteeiere - Velkommen tilbake

Regjeringen har åpnet for at du kan overnatte på hytta igjen. 

Det er lag ut god informasjon om fritidsreiser og hytteforbud på regjeringen sine hjemmesider. 

Råd om fritidsreiser

  • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
  • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
  • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
  • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om to meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
  • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante.

Regjeringen

Nødvendig vedlikehold og tilsyn

Røyrvik kommune ber om at vi alle deltar i dugnaden med å begrense og stanse spredningen av Korona-viruset. Dette gjør du ved å følge myndighetenes råd. Vi ønsker at reiser inn og ut av kommunen skal begrenses til kun det som er nødvendig. 

Vi håper derfor at dere tar kontakt med grunneier eller andre i kommunen for å utføre nødvendig tilsyn på din hytte! 

Vi har flere som tar på seg oppdrag på f. eks takmåking som er veldig aktuelt i disse dager, og har laget en liste over noen av de aktuelle:

  • Hussein Almohammad, tlf 904 77 992
  • Bodil Haukø, tlf 900 14 053
  • Røyrvik Auto, tlf 74 33 57 40
  • Røyrvik Bygdeservice, tlf 928 33 702

 

 

 

Til toppen