Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Informasjon fra politiet

Informasjon fra politikontakten til innbyggere i Lierne og Røyrvik ifbm. koronasituasjonen

Politiet har en rekke interne smitteverntiltak og har drevet kontinuitetsplanlegging for å sikre at vi skal ha nok folk på jobb til å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Vi er litt mindre fysisk tilgjengelige pga. smittervernhensyn, men som alltid kan du nå oss på tlf. nr. 02800 ved ordinære henvendelser, eller 112 ved nød. Beredskapen til politiet i Namdalen er ikke svekket som følge av koronasituasjonen.

Oppdatering fra politikontakten ang. regelverk ifbm. korona

  • Karantenetiden er redusert fra 14 til 10 dager for alle som skal ha karantene.
  • EØS-borgere kan nå komme til sin fritidsbolig i Norge, men de havner da i karantene.
  • Det har kommet enkelte unntak for familiemedlemmer som bor i et annet EØS-land, som vil besøke familie i Norge. (Se link til UDI).
  • Forbudet for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper mot reise til utlandet er opphevet, så disse likestilles med andre.
  • Dersom man ikke faller inn under noen av unntakene, skal man fortsatt ha karantene hvis man har reist ut av Norge, og kommer inn i landet igjen. Unntakene som ikke medfører karantene gjelder først og fremst ifbm. profesjonell varetransport, strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn av fritidsbolig, eller ifbm. jobbreiser over grensen.
  • De som allerede var i jobb i Røyrvik før korona, for eksempel en svenske som jobber på sykeheimen, skal ikke i karantene


Spørsmål og svar:

Spørsmål og svar for EU/EØS-borgere

Er i Norge: Spørsmål og svar for borgere av land utenfor EU/EØS

Er i utlandet: Spørsmål og svar for borgere av land utenfor EU/EØS

 
Litt mer om EØS-borgere med fritidseiendom i Norge

EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, herunder fritidsbolig, kan nå besøke denne, jfr. forskriftens § 1 tredje ledd bokstav h. 

Eksempel: Svenske statsborgere som har fritidsbolig i Norge kan komme å besøke denne. Her stilles det ikke krav til at det må være snakk om strengt nødvendig vedlikehold for å komme inn til Norge, det stilles heller ikke krav til at det kun er snakk om dagstur, men karantene på 10 dager gjelder ved ankomst. Kan hele familien bli med? Her står det i regelverket at husstandsmedlemmene kan være med, dvs. de man bor sammen med. Dette innebærer for eksempel at kjæreste til sønn ikke omfattes med mindre hun kan sannsynliggjøre at hun bor i samme husstand som dem.

Jeg er EØS-borger og ønsker å reise inn til Norge for å besøke familie som er bosatt i Norge. Kan jeg det nå?

Ja, du kan reise til Norge for å besøke:

Ektefelle 
Samboer, dersom dere har levd et i et fast og etablert samboerforhold i minst to år, eller dere har eller venter barn sammen 
Foreldre 
Besteforeldre/oldeforeldre 
Barn i alle aldre 
Barnebarn/oldebarn i alle aldre 
Helsøsken, dersom du er under 18 år 
Forlovede, dersom partene skal inngå ekteskap etter innreisen til Norge
Du kan ikke besøke kjæresten din. 

Ved innreise til Norge må relasjonen mellom deg og familiemedlemmet ditt dokumenteres.
Det er ikke noen faste krav til akkurat hvilke dokumenter som må være med, men eksempler på dokumenter som kan fremlegges er vigselsattest for ektefeller og fødselsattest for barn. Bostedsattest eller leiekontrakt kan dokumentere samboerskap. Dersom dere har felles barn kan fødselsattest for barnet fremlegges, eventuelt dokumentasjon på graviditet som viser begge foreldres navn. Besteforeldre/oldeforeldre kan for eksempel legge frem familiebok eller fødselsattest for ditt barn, barnebarn og eventuelt oldebarn som til sammen viser relasjonen mellom deg og det norske familiemedlemmet du skal besøke. 
For forlovede kan dokumentasjon som viser tid for vigsel, prøvingsattest eller booking av lokaler fremlegges som dokumentasjon.

PS! Den som kommer på besøk vil ha karantene etter vanlige regler. Likevel kan man komme på besøk for eksempel kun på en kveld, for så å kjøre direkte hjem. 

 

Formålet med stengte grenser

Politiet vil minne om at det er formålet med de nevnte reglene folk bør være opptatt av. Nemlig å unngå unødvendig spredning av koronaviruset, samt å ikke belaste helsevesenet andre steder en der du bor. Vi anmoder alle om å ta sin del av denne felles dugnaden, så vil vi kunne besøke «söta bror» når denne spesielle situasjonen er over.

Både den formelle og den uformelle sosiale kontrollen er redusert i våre lokalsamfunn i tiden alle smittebegrensede tiltak gjelder. Politiet vil derfor be alle om å være ekstra årvåkne i tiden dette varer, og melde ifra dersom dere observerer unormal, mistenkelig aktivitet, eller dersom dere kommer til kunnskap om personer som trenger hjelp fra det offentlige.


Mvh
Jørn Ove Totland / politikontakt

Politiet

 

Nyttige lenker fra regjering i forbindelse med stengte grenser:

Spørsmål og svar om koronasituasjonen

Til toppen