Til deg som pårørende ved Røyrvik Omsorgssenter

Besøk i helse og omsorgstjenesten Røyrvik Kommune

Røyrvik Omsorgssenter ønsker å beskytte sine beboere mot smitte som covid 19, sesong influensa og norovirus.

Vi har adgangskontroll på besøkende til de som bor på sykehjemsavdelingen. Det betyr at før du kommer på besøk ringer avdelingen og avtaler når du skal komme .Grunnen til dette er at vi trenger å avklare noen spørsmål om smitte og dokumentere at du har vært på besøk for evt senere smittesporing. Det er økende smitte i områdene rundt oss ,derfor må du fra et område med smitte foreløpig være i Røyrvik i 5 dager før du kan besøke sykehjemsavdelingen ( per 6/1 2022). Er besøket av ulike årsaker nødvendig tilrettelegger vi for det i forhold til smittevern.

Vi ønsker også at besøk på omsorgsboliger kan avklares på forhånd, dette gjør det lettere ved smittesporing, disse beboerne omgås også personalet og de andre beboerne ved omsorgssentret. 

Det skal benyttes munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Det vil ligge munnbind tilgjengelig ved innganger.

Ring følgende telefonnummer for å avtale besøk:

►Vaktrom:   482 93 227

Besøksrutiner ved Røyrvik Omsorgssenter

Vi har adgangskontroll ved Røyrvik Omsorgssenter. Vi ønsker å legge til rette for besøk, men samtidig sikre forsvarlig smittevern.

Alle besøk ved Røyrvik Omsorgssenter skal avtales i god tid 

 

Pr 6.januar må alle besøk avtales på forhånd. Det er nå smitte i kommunen og det øker også i kommunene rundt oss. 

Alle som kommer fra kommuner med høyt smittetrykk må være i Røyrvik i 5 dager før man kan gå på besøk  på sykehjemmet. Er besøket av ulike årsaker nødvendig tilrettelegger vi for det i forhold til smittevern.

  • Det skal benyttes munnbind under hele besøket 
  • Det skal holdes avstand under besøket og besøket skal kun utføres på den enkeltes beboers rom.

Ved besøk til beboere/pasienter på sykehjemsavdelingen (Luna og Roa), avtales dette ved å ringe vakttelefonen tlf 482 93 227 

Vi oppfordrer også de som er på besøk i omsorgsboliger til å ta  kontakt i forkant av besøket slik at vi får en oversikt i tilfelles behov for smittesporing.

Alle besøk loggføres med tidspunkt, navn og telefonnummer  

Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. 

Når du kommer til Røyrvik Omsorgssenter vil du møte en besøksvert som har ansvar for at smittevernråd blir fulgt. 

Til toppen