Informasjon om koronaviruset i Røyrvik

Status koronasituasjonen 29.11.2021

Vi er godt i gang med vaksinering av dose 3 til de som kan ta den. Det kommer ofte nye oppdateringer på hvem som skal ha og hvordan vi skal prioritere. Dere som er vaksinert frem til nå vil få innkalling når det er deres tur. 

Slik vi ligger an nå så er vi ferdig med dose 3 til alle over 65 år innen jul.  Er det noen av dere som ikke har tatt vaksine tidligere, men ønsker å ta den nå, da ringer du bare legekontoret på tlf. 743 36 342 så får du den så raskt som mulig.

Vi vil også benytte anledningen til å gi dere innbyggerne i Røyrvik en stor takk  for den  positive holdningen til testing. Dette er med å bidra til at vi har klart å ha kontroll på de få smittetilfellene vi har hatt så langt.

Status pr. 29/11, et smittetilfelle med kjent smittevei.

Råd og anbefalinger:

  • Vær hjemme om du er syk!
  • Unngå å håndhilse, finn en smittefri måte å hilse på 
  • Lav terskel for å bestille test!
  • Ta vaksinen når du får tilbud om denne.

Nye grenseregler, trer i kraft fra 26. nov. 2021 

For å begrense importsmitte, skjerpes innreisetiltakene fra og med 26. november. Som hovedregel, må blant annet alle over 16 år registrere seg før innreise til Norge. 

Dette er de viktigste endringene hva gjelder innreise til Norge, som trer i kraft fra fredag 26. november 2021: 

  • Alle innreisende over 16 år skal som hovedregel registrere seg i innreiseregistreringssystemet
  • Gjeninnføring av krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for de som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette kravet gjelder ikke reisende under 18 år. 
  • Plikt til å teste seg ved innreise uavhengig av hvor du ankommer Norge fra, så fremt du at du ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder - og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat. Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.  

Det blir ingen endringer i karanteneregelverket, mens karantenehotellordningen blir videreført som et tilbud til de uten egnet oppholdssted. 


For å se hva som gjelder for din reise, i din situasjon, anbefales det å lese mer på vår side om reise til og fra Norge

Til toppen