Informasjon om koronavirus

Så langt ingen smittede i Røyrvik.

Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt med legekontoret tlf 743 36 342 eller legevakt tlf 116 117 for å avtale testing. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. Legekontorets telefontider er mandag, onsdag og fredag kl 9-11, tirsdag og torsdag kl 9-15.

Spørsmål om innreise til Norge, ring politiet på tlf 02 800

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Informasjon om koronaviruset i Røyrvik

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du trenger koronasertifikat når du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat. 

Digitalt koronasertifikat

Dersom du har smarttelefon, PC eller nettbrett, kan du laste ned digitalt koronasertifikat. 

De som har appen "Helsenorge" på sin telefon eller nettbrett, logger seg inn og finner koronasertifikatet der, eller du kan gå inn på Helsenorge.no sine nettsider og logge inn for å se koronasertifikatet. 

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen.

Helsenorge.no 

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Fra 24. juni kan man ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. 

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra 24. juni: 

  1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
  2. Ring informasjonstelefonen for korona:
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg. 

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post. 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer. 

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Til toppen