Koronainformasjon på andre språk

Koronainformasjon på andre språk

Regjeringens pressekonferanser og pressemeldinger med informasjon om koronasituasjonen, anbefalinger og tiltak, blir løpende oversatt til arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu. 

Oversettelse av pressemeldinger, pressekonferanser og annen oversatt informasjon:

Corona information in other languages

Koronainformasjon på ulike språk

Informasjonstelefon om korona svarer på flere språk:

Svar på flere språk

Til toppen