Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Informasjon om reise til og fra Norge

Informasjon om regler ved reise til og fra Norge

Oppdaterte regler for reiser til og fra utlandet finner du på Helsenorge.no.

Helsedirektoratets covid-19 informasjonstelefon: 815 55 015. Denne telefonen er også for reisende.  

Oppdatert informasjon 

Helsenorge.no

Innreiseregistrering

Alle som kommer inn til Norge skal registrere seg. 

Se informasjon om dette her. 

Alle som får innreisekarantene skal fylle ut egenerklæringsskjema. 

Pressemeldingen fra regjeringen om endringer i reglene om karantenehotell fra 13.12.2020:

Pressemelding

Egenerklæringsskjema

Forskrift

Rundskriv

Dispensasjon fra innreisekarantenene til å besøke nærstående som er alvorlig syk eller delta i bisettelse eller begravelse til nærstående kan gis av kommunelegen. 

Oversikt over åpne grenseoverganger

Fra 11. juni 2021 gjelder det nye regler for reisekarantene. 

Grenseovergangen ved FV 74 Murusjøen Lierne er åpen med teststasjon fra og med tirsdag 23. mars 2021

Personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge. I tillegg forlenges dagens strenge innreiserestriksjoner, som gjør at det i all hovedsak kun er utlendinger bosatt i Norge som får komme til landet, i utgangspunktet frem til 7. april.

Endringen trer i kraft 19. mars. 

Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime.

Dagpendlerne skal kun benytte seg av de godkjente grenseovergangsstedene, og de kan kun krysse grensen når grenseovergangsstedene er åpne.

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Smittevernlegen i Røyrvik kommunes ønsker oversikt over alle som pendler ut og inn av kommunen. Dette gjelder arbeidspendlere, elever og studenter.

Regjeringen innfører nye innreiseregler til Norge natt til fredag 29. januar. I første omgang gjelder reglene til 14. februar. Det er fortsatt unntak for personer i samfunnskritiske funksjoner som kan passere ved en juridisk stengt grenseovergang. Alle som ønsker å passere grensen må selv sette seg inn i regelverket som gjelder for grensepassering både på norsk og svensk side.  

Formålet er å redusere og hindre smittespredning en ny type av covid-19-viruset. Det er noen unntak fra innreiseforbudet. 

Forbudet trådte i kraft natt til 25. januar, og vil vare fram til 31. mars. 

Endringene iverksettes klokken 24.00 natt til mandag 25. januar.

Endringen trer i kraft 22.01.2021 kl 12.00. 

Til toppen