SAMARBEID HEIM-SKOLE:

 

Etter norsk lov er det foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen og opplæringen av barna, derfor må foreldrene ha medansvar i skolen. Utfordringen for hjem og skole blir å skape gode vilkår for oppdragelse og opplæring/ansvarslæring. I den sammenhengen er det viktig å avklare roller og forventninger for at samarbeidet skal fungere.

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 03.05.2018

 

Røyrvik skoles målsetting for samarbeidet hjem - skole:

«Ved hjelp av foreldresamtaler ønsker vi å skape gjensidig tillit. Trygg atmosfære, slik at alle typer problemer, både faglige, sosiale og personlige kan drøftes åpent.»

Det skal det være 2 foreldremøter pr skoleår og minst 2 runder med foreldresamtaler. I forkant av foreldresamtalene skal det avholdes elevsamtaler. De skal gjennomføres midt i hver termin, slik at elevene og foreldrene får mulighet til å jobbe med det lærerne ønsker hjelp fra hjemmet.

 

 

Retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag