Om Røyrvik kulturskole

 

LEDER / LÆRERE

Oppvekstsjef: Odd Einar Haugen

Instrumentlærer: Mari Charlotte Hagerup

Instrumentlærer: Roger Hanssen

Instrumentlærer: Stein Rune Otnæs

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 15.07.2015

Røyrvik Kulturskole har i dag disse tilbudene, fra 4. klasse og oppover: Sang, piano, gitar, slagverk og bass. I tillegg har vi barnekor (1.-4. klasse) og skolekor (5.-7. klasse).
Vi har to instrumentlærere i fast stilling, i tillegg til samarbeid med instrumentlærer fra Namsskogan. Oppvekstleder har lederansvar for kulturskolen.
Kulturskolen har fokus på gruppe- og bandspilling, der det forutsettes at eleven har tilstrekkelig kunnskap på sitt instrument for å spille sammen med andre.

 

1. OPPMØTE, PÅMELDING OG OPPSIGELSE

Vedtekter for Røyrvik kulturskole anno 2007:

De som blir tatt opp som elever, må binde seg for minst ett semester (et halvt år). Oppsigelse må skje skriftlig, og senest en mnd før slutten av ett semester. Automatisk oppsigelse ved slutten av et skoleår.

Elevene plikter å møte presis og vel forberedt til undervisning og/eller samspilløving. Sykdom eller annen tvingende grunn, skal på forhånd meldes til elevens lærer eller samspilleder på enten telefon eller sms.

Elevene skal ellers rette seg etter de bestemmelser som blir gitt av kulturskolens ledere og lærere.

Ved gjentatt fravær uten gyldig grunn, ved manglende interesse for skolearbeidet, eller av disiplinære grunner kan elever bli utelukket fra undervisningen. Innbetalte semesteravgifter blir ikke tilbakebetalt. Er eleven borte tre ganger på rad uten beskjed, vil kulturskolen kontakte heimen.

Ved sykdom hos elev, eller at leder/lærer får beskjed i god tid (senest dagen før), kan eleven få tilbake timene så langt det lar seg gjøre. Kommer beskjeden samme dag har eleven ikke krav på å få tilbake timen. Hvis eleven ikke møter, og det ikke er gitt beskjed regnes timen som tapt.

 

2. NOTER OG MATERIELL

Elever skal ha egen perm for noter og informasjon fra kulturskolen. Den skal medbringes til enhver time. Vi vil gi premiering ved avslutninger til jul og sommer til den/de eleven/e som har medbrakt permen flest ganger ila et semester.

 

3. INSTRUMENT

Det er en stor fordel om elevene har et eget øve-instrument hjemme. Når eleven øver hjemme mellom timene blir det større framgang på instrumentet og timene får en betydelig større produktivitet.

 

4. MUSIKKROM

Ordensregler for musikkrommet henger på veggen. Disse skal følges til enhver tid av alle som bruker rommet. Noe undervisning vil foregå på kulturskolelærerens kontor, de elevene det gjelder vil få beskjed.

 

5. TRIVSELSFAKTORER

Elever som tildeles kulturskoleplass plikter å gjøre sitt beste for å øve, gjøre forberedelser som blir pålagt eleven og møte opp til timer godt forberedt. Gjensidig trivsel skapes ved at både elev og lærer er positive og innstilte på en hyggelig time eller fremføring fundamentert på den kunnskap som gis i løpet av undervisningen. Kulturskolen skal være et sted for kulturell berikelse, glede og samspill, utvikling av egne ferdigheter og styrking av evner, erfaring med fremføringer av innlært materiale ovenfor publikum og på scene.