FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Røyrvik oppvekstsenter

 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø¸ er trygt og godt.

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 03.10.2017