Velkommen til Maurtua barnehage

Informasjon til alle foreldre 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 29.09.2015

Velkommen til Maurtua barnehage.

Vi har nå startet opp et nytt barnehageår. Barnehageåret starter 1.august og slutter31.juli. Fra 1.august er vi blitt et oppvekstsenter, men ennå er vi ikke samlokalisert i skolens lokaler- Dette skjer iløpet av andre halvår 2016. dere vil få informasjon om dette når vi vet mere detaljert om hvordan dette skal skje.

Barnehagen har to avdelinger. Tassen: 0-3 år og Mosetussen: 3-6 år. Ved barnehagestart er det totalt 17 barn som har meldt behov for plass.

Åpningstider: 07.30 - 16.30

Etter avtale kan det bestilles utvidet åpningstid: 06.30 - 16.30

Barnehagens kjernetid : 09.30 - 14.00 

Barnas oppholdstid kan etter vedtektene ikke overstige 9 timer pr dag.

Barnehagen er åpen for kjøp av ekstra dager og bytte av barnehagedag dersom det finnes mulighet for det. Byttedager må avklares 2 dager før, og taes igjen iløpet av en mnd.

Barna skal ha min 3 ukers sammenhengende ferie. De barn som skal begynne på skolen må ta ut ferien senest 11. juli 2016.

Barnehagen er ferieåpen såfremt det er minimum 3 barn hver dag som har behov for plass.

Barnehagen stenger kl 12.00 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. I romjula holdes barnehagen åpen etter behov. Barnehagen er ikke åpen på lørdager.

Barnehagen holder stengt 5 dager i året i forbindelse med planleggingsdager.

Dagsrytme

06.30 Barnehagen åpner - etteravtale

07.30 Barnehagens normal åpningstid.

08.00 - 08.30  Frokost. Barn som kommer med buss - spiser når de kommer i barnehagen.

09.30 Samlingsstund . Ute eller inne aktiviteter etter barnas ønsker og behov.

10.30 Lunsj. Sovetid for de barn som trenger det.

12.00 Ute/inne aktiviteter etter barnas ønsker og behov.

13.30 frukt

16.30 Barnehagen stenger

.....................................................................

Turdager

Barnehagen har 1- 2 ute / turdager hver uke. Barna får mulighet til å bli kjent i nærmiljøet, naturen rundt oss og hvordan vi skal oppføre oss på  ulike arenaer. Barna får også lære seg ulike måter å bruke redskaper og leker.

Klær og utstyr barna trenger:

Vi legger vekt på at barna skal ha klær som er egnet for å vær og vind. Klærne bør passe til inne og utebruk, slik at barna kan røre seg og holde på med ulike aktiviteter.

Alle klær og alt utstyr SKAL merkes med barnets navn!

Barnevogner skal taes med hjem de dager barnet ikke er i barnehagen.

For at barnet skal kunne være i barnehagen må de være friske. Når et barn er sykt, må barnehagen få melding om dette.Hvis barnet er allergisk eller har noen annen sykdom, må barnehagen få informasjon om dette.. Etter ønske fra foreldrene fins det et eget med retningslinjer ved sykdom i barnehagen.

Foreldremøter

I løpet av barnehageåret har vi 2 foreldremøter, eller når det er behov for det.

Barnehagen er glad for å få besøk.

Kom gjerne å ta en kopp kaffe eller te.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Navn
Besøksadresse Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon
: Telefon

Faks
: Faks
Mobil
: Mobil
Org.nr.
: Org. Nummer
Mva.nr.
: Mva. Nummer