Skolerute

Uke

Antall dager

Elevenes fridager m.m.

33

0            

Planleggingsdager skolen 15.,16. og 17. august. SFO/bhg 17. august

34

5

Første skoledag mandag 20.august

35          

5

 

36          

5

 

37

5

 

38          

5

 

39          

5

 

40          

5

 

41          

0

Høstferie (8.oktober - 12.oktober)

42          

5

 

43          

5

 

44          

5

 

45          

5

 

46          

5

 

47          

5

 

48          

4

Fri fredag 30.november.

49          

5

 

50          

5

 

51

5

Siste skoledag før jul torsdag 20. desember. Denne dagen er langdag, derfor 5 dager

 

84 dager

 

Uke

Antall dager

Elevenes fridager

1

1

Planleggingsdag for skole, SFO og bhg torsdag 3. januar 2019.

Første skoledag fredag 4. januar 2019

2

5

 

3

5

 

4

5

 

5

5

28. januar- planleggingsdag for SFO og bhg

6

5

 

7

5

 

8

0

Fri mandag 18. – fredag 22. februar. Vinterferie

9

5

 

10

5

 

11

5

 

12

6

Vinteruke. Langdag pga. alpindag, derfor 6 dager

13

5

 

14

5

 

15

5

 

16

0

Fri mandag 15.april – fredag 19. april. Påskeferie

17

4

Fri 22. april 2. Påskedag

18

4

Fri 1. mai.

19

5

 

20

4

Fri fredag 17. mai. Grunnlovsdag

21

5

 

22

3

Fri torsdag 30. mai Kristi Himmelfartsdag, Fri fredag 31. mai

31. mai- planleggingsdag for SFO og bhg

23

5

 

24

4

Fri mandag 10. juni 2. Pinsedag

25

5

Siste skoledag før sommerferien torsdag 20. juni. Denne dagen er langdag, derfor 5 dager

Planleggingsdag for skolen 21. juni

 

106 dager

 

 

 

BARNEHAGEN HAR EN PLANLEGGINGSDAG TIL. DENNE VIL BLI ANNONSERT I GOD TID I FORVEIEN