Til abonnenter tilknyttet Namsvatn vannverk.

Varsel om avvik i analyseresultater for Namsvatnet vannverk

kokt drikkevann.png - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 02.10.2015

I følge Drikkevannsforskriften skal det ved overskridelse av grenseverdien iverksettes tiltakstype B, jfr Forskrift av 4. des. 2001 nr. 1372:

 

Koliforme bakterier i vann:

Koliforme bakterier kan indikere fekal forurensning (forurensning med avføring) i vannet. Påvist koliforme bakterier kan være forårsaket av varmblodige dyr og fugler.

 

Abonnentene oppfordres til å koke drikkevannet.

 

Ny vannprøve vil bli tatt om 14. dager.

 

Røyrvik 23.09.2015

 

 

Med hilsen

Teknisk kontor