Statens vegvesen informerer -FV 374 Finnvollan i Namsskogan kommune

Statens vegvesen logo_farger.jpg - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 02.06.2017

FV374 Namsskogan – Finnvollan i Namsskogan kommune.

Fra 12.juni 2017 vil det bli utført vegarbeider på FV374 Namsskogan – FinnvollanxFv773.

Tiltak som skal gjennomføres:

Masseutskifting/forsterkning, tot. ca.1500m

Kantforsterkning

Asfaltarbeider, tot.ca.7000m.

(Siktrydding utført 2016)

(Grøfting/stikkrenneskifter utført 2016)

I forbindelse med masseutskifting/forsterkningsarbeider er det nødvendig med stenging av vegen. For perioden 12 - 30.juni 2017 mandag – fredag kl.0815 – 1900 må stenging påregnes. Forsterkningsarbeidene vil fullføres innen 30.juni.

Det vil tilrettelegges slik at skolebuss(er) morgen/ettermiddag vil kunne passere - mindre forsinkelser må påregnes. For øvrige trafikanter vil vegen være stengt – benytt fv773 til omkjøring.

Det er Veidekke Industri AS som vil utføre utbedringsarbeidene. Kontaktperson: Rolf Tore Dahl tlf.93464792.

Asfaltarbeidene vil utføres av entreprenøren Veidekke Asfalt, arbeidene utføres innen 15.september 2017.

Steinkjer 06.06.2017

Mvh Statens vegvesen v/Hugo Carlson tlf.91709320.