Revisjon av Namsenvassdraget

Namsenvassdraget.PNG - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 20.11.2018

Revisjonsdokumentet fra NTE er nå ute på høring med høringsfrist 1. mars 2019. Uttalelser til dokumentet skal sendes NVE.

Alle dokumenter i saken finner dere på følgende sider:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7243&type=V-1

Røyrvik kommune vil gjennomføre diverse møter med berørte parter i løpet av høringsperioden. Mer informasjon om dette kommer senere.

Ved spørsmål til arbeidet kan dere ta kontakt med Johan Ole Vekterli eller Tanja Staldvik Wallervand.

 

 

Tlf direkte +47 74 33 63 81

Tlf mobil +47 456 17 587

Tlf sentralbord +47 74 33 63 00