Registering av vannforsyningssystemer

mattilsynet - logo.PNG - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 26.04.2018

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små. I praksis betyr det at en brønn som forsyner to hus eller flere med drikkevann skal registreres. Det er ikke slikt krav til en brønn som forsyner bare ett hus.
Kravet er tilsvarende for fritidsboliger / hytter med innlagt vann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på
mattilsynet.no. under overskriften «Mat og vann» - «Vann» - «Vannforsyningssystem».

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen?

Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling, eller kontakt kommunen på telefon 743 36 387.