Orientering om aktivitet på Limingen

Båt - Klikk for stort bilde

 

 

Publisert av Heidi Flyum. Sist endret 14.06.2016

Overvåkning av store innsjøer i forbindelse med vannforskriften

NIVA og NINA har på oppdrag fra Miljødirektoratet ansvaret for prøvetaking i Limingen. Hver måned i den isfrie perioden skal det tas prøver for analyse av fysiske og kjemiske forhold, planteplankton og dyreplankton, ØKOSTOR (Økologiske forhold i store innsjøer). Disse prøvene skal tas over innsjøens dypeste punkt. Forekomst av høyere planter på grunt vann skal kartlegges, og det skal to ganger i løpet av sesongen tas prøver av strandnære bunndyr. SNO har anskaffet båt som skal brukes i prosjektet, den har 200 hk motor, er merket med registreringsnummer og er uniformert med SNO-logoer.

Det skal også gjennomføres fiskeundersøkelser, FiSt (Fisk i store innsjøer) det er et FoU-prosjekt. Målsetningen er å komme fram til anbefalte metoder for overvåkning av fiskebestandene i de store innsjøene i forbindelse med vannforskriften. Ekkoloddkjøringen vil foregå med NINAs båt, den har 75 hk motor. Ved partrålingen vil i tillegg VM-NTNU sin båt bli brukt, den har 150 hk motor. Dette arbeidet vil skje i mørket og pågå over en periode på 2-3 netter, sannsynligvis i månedsskiftet august-september. Bunngarnfiske vil foregå med mindre båter med motorer på 25-50 hk, over to-tre dager i omtrent samme periode.

Landbrukskontoret