LEDIGE STILLINGER I RØYRVIK KOMMUNE

                                                                         

   VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM JOBBSØKER I

    Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

      -Ei levende fjellbygd

 Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med

sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv,

jakt og fiske.

Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår.

Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg

Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale med 2 % innskudd i KLP.

Røyrvik kommune har personalpolitiske mål om å gjenspeile sammensetningen i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønsker søkere fra alle samfunnslag.

Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju.

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.

                                                                SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 22.06.2017
 Fullstendig utlysningstekst

Stilling

%

Type

Arbeidssted

Søknadsfrist

Kulturskolelærer (DOC, 94 kB) 15%

       Engasjement  skoleåret  2017/2018

  Røyrvik .kulturskole            03.07.17

Språkkonsulent /Gielekonsuleentem  (PDF, 545 kB)     

100%   

Årsvikariat -forlenget søknadsfrist

Sentraladministrasjonen 10.07.17
Sykepleier (DOC, 96 kB) 100% Fast Røyrvik omsorgssenter 10.07.17

Helsesøster 60% Sykepleier 40% (DOCX, 38 kB)

100 Fast - kan kombineres

Røyrvik helsestasjon

10.07.17

Driftsavtalehjemmel fysioterapaut 50% Kommunefysioterapaut 20% (DOC, 97 kB)

Tilkallingsvikarer alle avdelinger (DOCX, 83 kB)

70%

vikar

Fast - kan kombineres

Tilkalling, renhold, helse oppvekst, sentraladministrasjon

Røyrvik kommune

Røyrvik kommune

17.07.17

29.06.17

Internutlysning
Assistent (DOCX, 34 kB) 14,08 % Fast - helg                          Røyrvik omsorgssenter   10.07.17  
Hjelpepleier/helsefagarbeider  (DOCX, 34 kB)        14,08 % Fast - helg Røyrvik omsorgssenter    10.07.17
Hjelpepleier/helsefagarbeider (DOCX, 35 kB) 20 % Fast - helg Røyrvik omsorgssenter     10.07.17

Medarbeider, innleie (DOCX, 34 kB)

Barne og ungdomsarbeider (DOCX, 32 kB)

20 %

100%

Fast

Fast

Røyrvik omsorgssenter     10.07.17

Røyrvik oppvekstsenter     29.06.17