Høring - Bredbåndsutbygging Røyrvik kommune

 Ordsky2.jpg - Klikk for stort bilde

 

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene - høringsfrist 18.04.17

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 10.03.2017

Høringsdokument (PDF, 191 kB)

Fra 2014 kom en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Tilskuddsordningen er søknadsbasert for å gjøre fordelingen og bruken av de statlige bredbåndsmidlene mer målrettet mot områder med husstander uten bredbånd med grunnleggende god kvalitet. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av bredbåndsnettet skal være ute til høring i minst 1 måned.

Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Røyrvik, organisasjoner, bedrifter, enkeltpersoner, etc. inviteres til å levere høringsuttalelse

Frist: 18. april 2017.

Kommunens frist for innsending av søknad til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) er 3. mai 2017.

Røyrvik kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det planlegges ei utbygging der alle innbyggere og bedrifter i hele kommunen skal få et tilbud om grunnleggende godt bredbånd. Kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordningen er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Samferdselsdepartementet har fastlagt 6 evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet

2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt

3. Lokal medfinansiering

4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført

5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivt for innbyggerne, næringslivet og besøkende.

 

Konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging. Frist for innspill er 18. april 2017, innspillene sendes på e-post til postmottak@royrvik.kommune.no og merkes med «høring bredbåndsutbygging».

Kontaktpersoner for spørsmål:

Avdelingsleder Plan-, drift- og eiendom Tanja Staldvik Wallervand (74 33 63 81)

Næringskonsulent Frank Åge Aspnes (952 46 944)

Kunngjøringen skjer på Røyrvik kommunes hjemmeside og i lokalbladet «Hi du hørd».

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesiden til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: www.nkom.no.