Frist for å søke NMSK tilskudd 2018.

Skogskjøtsel.PNG - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 29.11.2018

 

Røyrvik kommune minner om at fristen i år for å søke tilskudd for skogskjøtselstiltak (NMSK) er til og med 1. desember 2018.

 

 

Søknad sendes skogbruksansvarlig i kommunen på epost:  lars.kristian.bjornli@namsskogan.kommune.no.

Søknad kan også leveres postmottak på kommunehuset i Røyrvik.

 Søknadsskjema pdf. for utskrift (PDF, 167 kB)

link til skjema 909B

 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema