Ferie for alle

ferie for alle.jpg - Klikk for stort bilde

                                           - et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 21.12.2018

 

Ferie for alle inviterer til:
Uke 8: Vinterferie              Patrusli gård, Tydal                                 18. – 22. februar.
Uke 16: Påskeferie           Spidsbergseter Resort, Rondane           15. – 19. april

Kjenner du noen som kunne trengt en ferie?

Søknadsskjema på nett (må være fylt ut med begrunnelse og signatur fra en saksbehandler i kommunen)

Les mer om Ferie for alle (informasjon om alle ferieoppholdene for 2019 kommer i januar)

Informasjon til de som melder på (pdf)

Facebook- Ferie for alle Trøndelag

Søknadsfrist: 23. januar
I Norge lever 95 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilie. 6500 av disse barna lever i Nord og Sør-Trøndelag. (Tallene er hentet fra bufdir.no, tall og statistikk på barnefattigdom i Norge.)
Dette gjør Røde Kors noe med, og tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi.
Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

________________________________________________

Målgruppa:
Familier med svak økonomi over en lengre periode.

Familier som har minst ett barn i alderen 6 - 13 år.

Familier som ikke har tilsvarende tilbud.

Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.

____________________________________________

*(Hele familien kan bli med så lenge de har et barn som er i alderen 6 – 13 år)

 

Med vennlig hilsen

Mona Jentoftsen  

Ì Røde Kors Nord-Trøndelag
Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer

Tlf 950 18 355

Mona.jentoftsen@redcross.no
https://www.rodekors.no/nt