Drikkevannsstudien ved Folkehelseinstituttet - pressemelding

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 09.04.2019

Til orientering:

Røyrvik kommune mottar denne e-posten fordi dere tidligere har sendt Folkehelseinstituttet informasjon om forsyningsområde til ett eller flere vannverk fra deres kommune i forbindelse med et stort forskningsprosjekt, Drikkevannsstudien. Studien skal kartlegge hvor mange som blir magesyke med forbigående diare og/eller oppkast av drikkevannet.

Folkehelseinstituttet har fått tilsendt matrikkeladresser/gateadresser/postnummer fra totalt 400 vannverk, både kommunale og private. Rekrutteringen av deltakere til studien vil snart starte i deres kommune og vil vi i løpet av kort tid kontakte lokalaviser for å informere om studien. Vedlagt er pressemeldingen som vil bli sendt til lokalavisene. Dere må også gjerne informere om studien på deres hjemmesider og sosiale medier.

Merk at for de kommuner/vannverk som har sendt personopplysninger (navn, telefonnummer osv.), så har disse opplysningene blitt slettet ved ankomst hos Folkehelseinstituttet. Alle personopplysninger som brukes i Drikkevannsstudien er hentet fra Folkeregisteret og telefondatabase (Bisnode) som spesifisert i godkjenningen fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

For Røyrvik kommune er det personer tilhørende Røyrvik vannverk som er potensielle deltakere i Drikkevannsstudien. Vi oppgir ikke navn på vannverk til lokalavisene, men dere står fritt til å informere om dette på deres hjemmesider.

 

med vennlig hilsen,

Camilla Svendsen, Forsker

Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr