Brukerundersøkelse av byggesak

Byggesak_toppbilde_440x200.jpg - Klikk for stort bilde

 KomRev Trøndelag IKS vil i løpet av uke 47 foreta en brukerundersøkelse av byggesaksbehandlingen som Grong kommune foretar på vegne av Røyrvik kommune.

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 11.11.2015

Dersom du har søkt om byggetillatelse i perioden 1.1.2015-1.7.2015 kan du være en av dem som blir kontaktet. Temaet for undersøkelsen er brukeropplevelsen du hadde i forbindelse med din byggesaksbehandling. Dersom du er valgt ut til å delta vil du motta et brev fra KomRev Trøndelag IKS i løpet av uke 46 med nærmere informasjon om undersøkelsen.