Bredbåndsutbyggingen

Fiber.jpg - Klikk for stort bilde

 Oppdatering på arbeidet med bygdafiber

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 29.08.2018

Informasjon om oppkobling:

Blomdals Maskin As nærmer seg ferdigstilt med gravearbeidet i sentrum og firmaet E-nor Installasjon AS har startet med blåsing av fiberkabel. De vil starte oppkobling av kunder i sentrum fra midten av september av. Målet er at alle kunder i sentrum skal være oppkobla innen 1. november, med forbehold om at alt går etter planen. Hver enkelt kunde vil bli kontakta av E-nor for avtale om dato/tidspunkt for oppkobling.

 
Vi har fått en del spørsmål om når hver enkelt bør avslutte eksisterende abonnement for internett og eventuelt TV:
Vi anbefaler å vente til du har blitt kontaktet av E-nor og gjort avtale om oppkoblingsdag. Hvis du er bekymra for at du må betale dobbelt i en periode har NTE muligheten til sette forsinka oppstart på ditt NTE-abonnement i inntil ett år. På den måten kan du utsette oppstarten av ditt NTE-abonnement inntil du har avslutta eventuelle oppsigelsestider eller bindingstider for andre internett- og/eller TV-abonnement. 
Dette avtaler du med NTE-kundesenter: telefon 74 15 02 00.
 
Informasjon om gravearbeidet:
 

Blomdals Maskin AS arbeider fortsatt i Røyrvik sentrum. Flytting til Hudningsdalen er stipulert til å skje i løpet av uke 37. Gravearbeidet vil da mest trolig starte ved Nygården, og de vil så fortsette nedover Hudningsdalen til Røyrvik sentrum.

 

Praktisk info og graving:

Fiberen vil bli lagt i bakken frem til tomtegrense hos hver enkelt husstand som har bestilt fiber.

Ved tomtegrensa (typisk ved gårdsvei eller annet sted som er mer hensiktsmessig) legges det igjen fiber som skal inn til hus. Deretter er det kunden som må grave ned fiberen frem til eget hus. Gravingen kan gjøres for hånd, maskin eller den måten hver enkelt har mulighet for. Fiberen skal legges i rør og graves 30 cm ned i bakken frem til huset. Rør vil bli tilgjengelig på entreprenørens rigg-område ved gamle brannstasjonen mellom kirka og boligfeltet. Der kan hver enkelt hente nødvendig rørlengde.

Blomdals Maskin AS har også anledning til å grave fiberen fra tomtegrense og frem til huset for den som ønsker å bestille dette. Prisen er ca kr 100 pr meter i kurant grunn (hvis det ikke er berg eller annet som gjør det vanskelig). Hvis det er behov for sprenging/pigging kan kostnaden øke. Dette avklares mellom entreprenør og hver enkelt bestiller.

Graving bestilles på e-post/telefon til anders.sellias@royrvik.kommune.no / mobil 91 58 57 41

Frist for å bestille graving er snarest.

Her er kan dere se planlagt traseer (det kan være forhold som gjør at traseene må endres noe underveis).

Litt praktisk info om oppkobling på hus:

Fiberen som er gravd frem til huset kobles på en utvendig boks på huset. Her kobles fiberen om til en huskabel som kan trekkes rett inn i hus eller klamres utvendig på huset frem til der kunden ønsker gjennomføringen til innvendig sentral. Dette gjøres av E-Nor Installasjon AS

Har dere som kunder andre spørsmål om bygdafiberen ber vi dere kontakte NTE bredbånd som er ansvarlig for utbyggingen og den enkelte kundes avtalepart. Kontaktinformasjon til NTE og annen informasjon om bredbånd finner du på denne hjemmesiden, alternativt ring kundeservice på telefon 74150200.