Bredbånd i Røyrvik - Høring

Internett.jpg - Klikk for stort bilde

Røyrvik kommune søker på statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse inviteres til å gjøre det så snart som mulig.

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 09.05.2018

Røyrvik kommune er i gang med første fase av utbygging av bredbånd. Målet er full bredbåndsdekning i Røyrvik og vi søker derfor statlige midler for ytterligere utbygging av bredbånd.

Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være ute til høring i en måned.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommune må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En anne forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Følgende områder er identifisert i denne runden:

1. Namsvatnet

2. Tunnsjøen og Stallvika

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 9. juni 2018, innspillene sendes på e-post til postmottak@royrvik.kommune.no og merkes "høringsuttalelse fiberutbygging". Kunngjøring skjer kun på Røyrvik kommunes hjemmeside.

Du kan lese mer om bredbåndsstøtteordninga: HER

Mål hastigheten på bredbåndsforbindelsen din: HER

Kontakt

Jan Olav Smalås
Jan Olav Smalås
Leder Joma næringspark