Bekjempelse av fremmede arter 2016

Lupiner 2016.jpg - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Heidi Flyum. Sist endret 22.06.2016

Kartlegging og bekjempelse av fremmede, skadelige arter, særlig hagelupin og slirekneartene vil foregå rundt i kommunen av Vik Naturopplevelser v/Kåre Vik.

Bekjempelsen og kartlegging foregår nå i alle kommuner i Nord-Trøndelag, og det er Fylkesmannen som finansierer prosjektet i sin helhet.

Målet er å få kartlagt hele kommunen i løpet av sommeren. Hovedsatsingen er fylkesveiene før kommuneveiene. Fremmede arter som skal kartlegges er Hagelupin, Kjempebjørnekjeks, Tromsøpalme, Kjempespringfrø og Slirekneartene.

Vik Naturopplevelser kan nåes på tlf. 414 68 400 eller e-post kaavik@online.no

Fint om du melder ifra om forekomster du kjenner til. Send en e-post til ann.kristin.sjoenden@royrvik.kommune.no og beskriv hvor forekomsten befinner seg eller ring

tlf. 74 33 63 83.

Vis hensyn til de som ferdes etter vegen med kartlegging og bekjempelse av fremmede arter.

Landbrukskontoret