Anbefaling om koking av drikkevann

kokt vann.PNG - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 27.03.2019

Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

Vannabonnenter i Røyrvik sentrum og Børgefjellsenteret – anbefaling om koking av drikkevann

For å utbedre lekkasje har vi nå gjennomført reparasjon ved vannrenseanlegget. Ettersom dette er en prosess som medfører herdetid på komponenter på mange timer må vi kjøre vann forbi renseanlegget en periode.

Alle abonnenter oppfordres derfor til å koke vann benyttet til drikke og matlaging fram til fredag ettermiddag. Blir det endring i tidspunktet blir abonnentene varslet.

Det er i tillegg sendt varsel via «Varsling 24», slik at dere skal ha mottatt melding på deres telefoner.

27. mars 2019

Med hilsen

Avdeling for plan, drift og eiendom