Publisert 12.05.2017
logo - IKTIN.jpg

                                                                         

   VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM JOBBSØKER I

    Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

      -Ei levende fjellbygd

 

 Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med

sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv,

jakt og fiske.

Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår.

Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg.

 

 

                             

Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale med 2 % innskudd i KLP.

Røyrvik kommune har personalpolitiske mål om å gjenspeile sammensetningen i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønsker søkere fra alle samfunnslag.

Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju.

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.

                                                                SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

Publisert 04.05.2017
logo - IKTIN.jpg

IKT Indre Namdal IKS er et interkommunalt IKT selskap som eies av kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Snåsa, Grong og Høylandet. Selskapet har som formål å innføre, drifte og utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi hos eierne.

Publisert 24.04.2017
Inspirasjonstreff.png

Lokalmat, grønt reiseliv, Inn på tunet eller andre ideer? Har du en idè i magen, eller tanker om videreutvikling av egen bedrift med utgangspunkt i landbrukets ressurser?

Publisert 05.04.2017
logo røyrvik kommune.JPG

 

Publisert 04.04.2017
Barnehage.jpg

Ny søknadsfrist for kulturskole; 10. april!

Publisert 27.03.2017
Kommuneplan.jpg

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn. Det varsels også om oppstart av planarbeid. Merknader tll planprogrammet må leveres innen 07. mai 2017.

Publisert 24.03.2017
legohus.PNG

 Røyrvik kommune leier ut ulike lokaler