Publisert 19.06.2017
Røyrvik omsorgssenter i kveldsmørke night.jpg

 

Publisert 19.06.2017

                                                                         

   VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM JOBBSØKER I

    Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

      -Ei levende fjellbygd

 Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med

sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv,

jakt og fiske.

Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår.

Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg

Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale med 2 % innskudd i KLP.

Røyrvik kommune har personalpolitiske mål om å gjenspeile sammensetningen i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønsker søkere fra alle samfunnslag.

Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju.

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.

                                                                SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

Publisert 16.06.2017
Logo Gïeleaernie.jpg

 

AVLYST PGA UFORUTSETTE HENDELSER

Publisert 24.05.2017
Flagg i snø

24. mai er nasjonalparkenes dag. Dette markeres i 33 kommuner som er nasjonalparkkomuner eller har en nasjonalparklandsby innenfor sine kommunegrenser.

Publisert 04.05.2017
logo - IKTIN.jpg

IKT Indre Namdal IKS er et interkommunalt IKT selskap som eies av kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Snåsa, Grong og Høylandet. Selskapet har som formål å innføre, drifte og utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi hos eierne.

Publisert 24.04.2017
Inspirasjonstreff.png

Lokalmat, grønt reiseliv, Inn på tunet eller andre ideer? Har du en idè i magen, eller tanker om videreutvikling av egen bedrift med utgangspunkt i landbrukets ressurser?