Publisert 20.01.2020

Informasjon til alle i Røyrvik.   
Nyskaping - utvikling - vekst

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Omstilling er en ekstraordinær satsing som skal bidra til å sikre og skape arbeidsplasser. Ordningen kommer i tillegg til det utviklingsarbeidet som allerede gjøres i kommunen.Omstillingsarbeidet skal ikke og kan ikke fikse alt, men er en målrettet satsing på enkeltsaker som kan bidra til arbeidsplasser innen rimelig tid.

Publisert 04.01.2020

 

 

 

 

 

MNA har nå satt ut hytterenovasjonscontainere i alle kommunene.

Det står også returpunkter for glass- og metallemballasje i tilknytning til disse punktene.

Her finner du en oversikt over hvilke returpunkter som er nærmest der du bor. 

Der vil du også finne hvilke dager vi kommer og henter avfall hos deg, og hvilken type avfall vi henter neste gang. På den siden kan du også laste ned og skrive ut din egen tømmekalender for hele året.

 

Alle husstander har også fått levert sekker for plastemballasje.

Når du setter sekken ved avfallsbeholderne, knytt den igjen med dobbel knute for å sikre at avfallet ikke blandes med papiravfallet inne i bilen.

Her er litt mer informasjon om hvorfor dette er viktig

 

Komplett oversikt over hvordan avfallet sorteres.

 

Min renovasjon

For å bli varslet om når vi kommer of henter avfallet, anbefaler vi å laste ned gratisappen «Min Renovasjon». I den appen kan du også se hvilke returpunkter som er i nærheten, hvilke gjenvinningsstasjoner som er  i nærheten og når de har åpent.  Du kan også sende melding til oss via appen.

Oppskrift på hvordan du laster ned appen.

  Der er det også mulig å bestille SMS-varsling.

 

Publisert 02.01.2020

ÅPNINGSTIDER SVØMMEHALL 2020

 

 

Publisert 23.09.2015

Hi du hørd er kommunens eget informasjonsblad som kommer ut hver tirsdag.

Her finner du utgavene av  

Hi du hørd 2020
Hi du hørd 2020
Hi du hørd - dato Hi du hørd - dato Hi du hørd - dato
14.01.20 (.PDF, 6 MB)
21.01.20 (.PDF, 3 MB)

 

Her finner du utgavene av    Hi du hørd 2019

Her finner du utgavene av     Hi du hørd 2018

Her finner du utgavene av     Hi du hørd 2017

Her finner du utgavene av     Hi du hørd 2016

Her finner du utgavene av     Hi du hørd 2015

Du kan også lese Hi du hørd på vår Facebookside

 

Innleveringsfrist er mandag kl 15.00 til resepsjonen eller send til postmottak@royrvik.kommune.no

Annonsepriser:
Private, lag og organisasjoner - halvside kr 100,-
Private, lag og organisasjoner - helside kr 200,-
Næringsliv - halvside kr 300,-
Næringsliv - helside kr 600,-
Pristillegg om vi skal lage annonsen for deg - halvside kr 100,-
Pristillegg om vi skal lage annonsen for deg - helside kr 200,-