Næringsutvikling i Røyrvik

Illustrasjon av næringshuset i Røyrvik - Klikk for stort bildeIllustrasjon av næringshuset i Røyrvik

Næringsapparatet i Røyrvik kommune vil kunne bistå deg i utvikling av eksisterende virksomhet og etablering av ny virksomhet. Næringsmedarbeiderne er kommunens førstelinjetjeneste for næringslivet og etablerere.

Publisert av AGWIK. Sist endret 13.03.2019

Oppstart av bedrift

Våre næringsarbeidere kan gi råd i forhold til vurdering av forretningsideen, utarbeidelse av forretningsplan, finansieringsmuligheter og andre utfordringer du støter på når du starter bedrift. De hjelper deg videre på veien og kobler deg opp mot andre som kan hjelpe deg ennå lengre.

Videreutvikling av bedrift
Dersom du som bedriftsleder har planer om utvidelse av bedriften, utviklingsprosjekt eller andre utfordringer du står ovenfor skal du vite at våre næringsmedarbeidere kan hjelpe deg i prosessen. Der kan du få gode råd om finansieringsmuligheter og bli koblet opp mot kompetanse som er viktig for deg i prosessen med bedriftsutvikling.

Søk støtte

Det er mulig å søke økonomisk støtte til blant annet oppstart, utvikling og investeringer i næringslivet. Næringsapparatet kan gi deg råd om hvor du kan søke støtte.

I vedtektene for næringsutviklingsfondet kan du lese mer Røyrvik kommunes næringsutviklingsfond.

Næringsutviklingsfondet (PDF, 345 kB)

Det pågår et arbeid med revidering av fondsvedtektene. Arbeidet vil være ferdig i løpet av 2017, men frem til da er det disse som fortsatt gjelder.

Har du spørsmål rundt næringsutviklingsarbeidet eller andre spørsmål knyttet til næringsutvikling i Røyrvik kan du kontakte leder Joma Næringspark Jan Olav Smalås tlf: 979 80 886

epost: jan.smalas@royrvik.kommune.no

Kontakt

Jan Olav Smalås
Jan Olav Smalås
Leder Joma næringspark