Viltforvaltning

Miljødirektoratet fastsetter nye jakt- og fangsttider som vil gjelde fra 1. april 2017.

Endrer ikke rypejakta

 

Jakttiden på elg utvides, jakttida på rype beholdes og det er gjort noen innskrenkninger i jakttid på sjøfugler. Dette er noen av endringene i ny forskrift om jakt- og fangsttider, som gjelder fra 1. april 2017.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet fastsetter nye jakt- og fangsttider som vil gjelde fra 1. april 2017. Jakttidsbestemmelsene angir hvilke arter det er tillatt å drive jakt på i Norge, og i hvilke tidsrom. Innenfor rammene av forskriften har de lokale rettighetshaverne ansvar for å regulere jakta med lokalt tilpassede bestemmelser.

Forskrift om adgang til jakt i Røyrvik kommune: forskrift om jakt

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 21.12.2016

Kontakt

Ved påkjørsel Politiet
02800
Kontaktperson ved andre skader på vilt Eyvind Skåren
Kontakt person ved andre skader på vilt Lars A. Thomasson
Kontakt ved viltskader Beredsskapsnummer
4561587