Viltforvaltning

Miljødirektoratet fastsetter nye jakt- og fangsttider som vil gjelde fra 1. april 2017.

Endrer ikke rypejakta

 

Jakttiden på elg utvides, jakttida på rype beholdes og det er gjort noen innskrenkninger i jakttid på sjøfugler. Dette er noen av endringene i ny forskrift om jakt- og fangsttider, som gjelder fra 1. april 2017.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet fastsetter nye jakt- og fangsttider som vil gjelde fra 1. april 2017. Jakttidsbestemmelsene angir hvilke arter det er tillatt å drive jakt på i Norge, og i hvilke tidsrom. Innenfor rammene av forskriften har de lokale rettighetshaverne ansvar for å regulere jakta med lokalt tilpassede bestemmelser.

Forskrift om adgang til jakt i Røyrvik kommune: forskrift om jakt

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 21.12.2016

Kontakt

Ved påkjørsel Politiet
02800
Kontakt ved viltskader Beredsskapsnummer