Vi selger bøker, tidsskrifter og kart

 

 Priser.

BØKER

Røyrvik gårds og grendehistorie (1stk)   kr 250,-

Røyrvik gårds og grendehistorie (bind 1 og 2)  kr 400,-

Grong Gruber 1912 - 1982                               kr 100,-

Krigensdagbok                                                 kr  100,-

Røyrvik kirke 1828 - 1978                                kr  90,-

Vassdragsreguleringene                                  kr 90,-

Minneskrift fra krigens dager 1940 - 1965       kr 45,-

Historiskestreiftog i Røyrvik og omegn            kr 75,-

Gåetie - sijjte en tradisjonell samisk boplass  kr 10,-

Därrenflocken drar förbi                                  kr 200,-

Samene i Østre Namdal                                 kr 350,-

Beaopmoe                                                      kr 250,-

Gåetjie                                                           kr 10,-

Kilden                                                            kr 100,-

Samisk helsebok                                          kr 175,-

KART

Børgefjell turkart  - nord og sør                     kr 230,-

Røyrvikkartet - turkart                                   kr 100,-

Fylkeskart Nord Trøndelag                           kr 80,-

Jakt og fiskekart Nord Trøndelag                 kr 80,-