Salgsartikler

Vi har et  bredt utvalg av bygdebøker, kart, samiske utgivelser og gaveartikler 

 

  

Samiske utgivelser

Mojhtsijstie kr. 200
Gåetie - sijjte en tradisjonell samisk boplass kr. 10
Beaopmoe     kr 250
Samisk helsebok               kr 175
Almanakke - sørsamisk 2020 kr 150
   

 

Bøker

Røyrvik gårds og grendehistorie (1 bind)  kr 250
Røyrvik gårds og grendehistorie (bind 1 og 2)  kr 400
Samene i Østre Namdal        kr 350
Grong Gruber 1912 - 1982            kr 100
Krigensdagbok    kr 100
Røyrvik kirke 1828 - 1978                                kr 90
Vassdragsreguleringene      kr 90
Minneskrift fra krigens dager 1940 - 1965     kr 45
Där renflocken drar förbi   kr 200
Kilden      kr 100

 

Kart

Børgefjell turkart  - nord og sør    kr 230
Røyrvikkartet - turkart   kr 100
Jakt og fiskekart Nord Trøndelag   kr 80

 

Andre salgsartikler

Samisk krus     2017,2018,2019 kr 150
Røyrvik kaffe "Dellie maa" kr 125
Røyrvik Før i ti`n kr 150