Salgsartikler

Vi har et  bredt utvalg av bygdebøker, kart, samiske utgivelser og gaveartikler 

  

Samiske utgivelser

Mojhtsijstie kr. 200
Gåetie - sijjte en tradisjonell samisk boplass kr. 10
Beaopmoe     kr 250
Samisk helsebok               kr 175
Almanakke  2019 kr 150
   

 

Bøker

Røyrvik gårds og grendehistorie (1 bind)  kr 250
Røyrvik gårds og grendehistorie (bind 1 og 2)  kr 400
Samene i Østre Namdal        kr 350
Grong Gruber 1912 - 1982            kr 100
Krigensdagbok    kr 100
Røyrvik kirke 1828 - 1978                                kr 90
Vassdragsreguleringene      kr 90
Minneskrift fra krigens dager 1940 - 1965     kr 45
Där renflocken drar förbi   kr 200
Kilden      kr 100

 

Kart

Børgefjell turkart  - nord og sør    kr 230
Røyrvikkartet - turkart   kr 100
Jakt og fiskekart Nord Trøndelag   kr 80

 

Andre salgsartikler

Samisk krus kr 150
Røyrvik kaffe "Dellie maa" kr 125