Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler)

Årlig deles spillemidlene ut til formål som idretts- og aktivitetsanlegg. Søkere kan være kommune, idrettslag, andelslag, velforeninger eller andre sammenslutninger

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 08.11.2016

Kunstgressbane - Klikk for stort bilde Tiltak som det skal søkes spillemidler til må på forhånd være meldt inn i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet.

Kontakt næringskonsulenten i Røyrvik kommune dersom dere har planer om tiltak som dere ønsker å få oppført i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet eller planer om å søke tilskudd.

Søknadsfrist annonseres årlig, men er normalt 1. oktober hvert år. Ta kontakt i god tid før søknadsfrist.

Ønsker du å lese mer om spillemidler kan du gå til kulturdepartementets nettside www.idrettsanlegg.no

Kontakt

Jan Olav Smalås
Jan Olav Smalås
Leder Joma næringspark