Søknad om kulturmidler

Klikk for stort bilde

 Søknadsfrist for kulturmidler er 31.mars

Tilskudd gis til kulturtiltak etter søknad. Fysiske tiltak, som oppussing av foreningslokale og lignende regnes ikke som kulturtiltak. Den kommunale støtten skal være en stimulans for aktivitet på kultursektoren og tiltak direkte rettet mot aktivitet prioriteres. Støtten går fortrinnsvis til virksomheter som stimulerer til et aktivt kulturliv i kommunen.

Her finner du søknadsskjema

Regler for kommunal støtte til kulturformål (DOC, 26 kB)