Røyrvik kommunestyre 2019-2023

Møtekalender for Røyrvik kommunestyre

 

Ordfører Hans Oskar Devik 
Varaordfører Bodil Haukø
Hans Oskar Devik SL
Bodil Haukø SL
Johan Ole Vekterli SL
Rune Skåren SL
Grete Mariann Lavik SL
Anne Helene Herseth SL
Ann-Kathrin Johansen SL
Nils Enar Bertil Jønsson AP
Hilde Helen Staldvik AP
Elida Margrethe Solberg AP
Inge Jostein Staldvik AP