Røyrvik formannskap

Møtekalender for Røyrvik formannskap

Hans Oskar Devik SL
Bodil Haukø SL
Johan Ole Vekterli SL
Nils Enar Bertil Jønsson

AP

Hilde Helen Staldvik AP