Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalg 2019-2023

Administrasjonsutvalg 2019-2023
Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Hans Oskar Devik, leder SL Grete Lavik SL
Bodil Haukø, nestleder SL Anne-Helene Herseth SL
Johan Ole Vekterli SL Ann-Kathrin Johansen SL
Bertil Jønsson AP Elida Solberg (perm. fram til aug.2020) AP
Hilde Helen Staldvik AP Inge Staldvik AP

Arbeidstakerrepr. velges av arb.takerne selv jfr. kommuneloven § 25

Arb.taker repr. Admin.utvalg
Medlemmer Org. Personlige varamedl. Org.
Sissel Mikkelsen Anita Kvilaas
Käthe Alice Wik Ann-Kristin Sjøenden
Liv Kristin Skålvoll

 

Sekretær: Personalleder