FØRING AV FRAVÆR OG SØKNAD OM SLETTING AV FRAVÆR PÅ UNGDOMSTRINNET

 

Alt fravær fra 8. klasse skal føres på vitnemålet. Foresatte må sende skriftlig krav om dette på slutten av hvert skoleår. Fra skoleåret 2014/2015 må dette kravet være levert seinest 31.mai for alle klasser.

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 26.09.2015

Alt fravær fra 8. klasse skal føres på vitnemålet. Foresatte må sende skriftlig krav om dette på slutten av hvert skoleår. Fra skoleåret 2014/2015 må dette kravet være levert seinest 31.mai for alle klasser.

 

Enkelttimer skal ikke konverteres til hele dager.

Foresatte må levere dokumentasjon på fraværet og samtidig som de krever fraværet slettet. Foresatte kan kreve at årsaken til fravær skal føres på eget vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

 

Dokumentasjonen skal, om mulig legges fram på forhånd.

Permisjoner: foresatte må alltid søke på forhånd.

Fravær ved sykdom: legeattest legges fram snarest mulig etter at eleven er

tilbake på skolen, når fraværet har vart mer en 3 skoledager.

 

Foresatte kan kreve at inntil 10 skoledager i et skoleår ikke blir ført på vitnemålet jf. Opplæringsloven § 3-41.

Dette gjelder fravær som skyldes:

1. Innvilget permisjon etter § 2.11. Foresatte skal ha søkt på forhånd. Permisjoner er begrenset til maks 10 skoledager om gangen og hele fraværet blir slettet fra første dag.

2. Permisjonen må være på minimum 1 hel dag for å kunne strykes.

3. Ved sykefravær forutsettes det framlagt legeerklæring som dokumentasjon.

Kun fravær fra og med 4.skoledag kan strykes.

Unntak: funksjonshemming eller kronisk sykdom. Da kan sykefravær, strykes fra første fraværsdag.

4. Fravær deler av dagen i forbindelse med lege, tannlege, fysioterapeut osv. vil ikke bli registrert, da vi har lang reisevei.

5. Kontaktlærer avgjør permisjoner inntil 1 dag. Rektor / assisterende rektor kan gi inntil 3 dager. Oppvekstleder inntil 10 dager.

6. Det er ikke satt et fast tak på antall mulige fraværsdager i et skoleår. Dette må vurderes for hver gang.