Røyrvik oppvekstsenter, avdeling skole

 

Vi har 58 elever fordelt fra 1. til 10. trinn. Størrelsen på klassene varierer fra 2 til 9 elever på hvert trinn. Totalt er det tilsatt 9 lærer i ulike stillingsstørrelser. Alle er godt kvalifisert. Vi har også 3 fagarbeidere som jobber som assistenter i skolen. Rektor med 80 % administrasjon og assisterende rektor i 50 %.

En del av elevene våre er avhengig av transport, dette styrer skoledagen vår. De elevene som ikke har undervisning får tilbud om leksehjelp og SFO til skolebussen kjører på slutten av dagen.

Røyrvik kommune er samisk forvaltningskommune og på skolen er vi godt i gang med å innføre Kunnskapsløftet på samisk(L 06S). Vi utarbeider lokale læreplaner i alle fag og på alle trinn.

Skoledagen for 1. til 7. trinn og ungdomstrinnet 2 dager i uka:

9.00 – 10.30, pause,

10.50 – 11.35, pause,

12.05 – 13.35, pause,

13.55 – 14.40.

Skoledagen for ungdomstrinnet, 3 dager i uka:  tirs, ons og fredag

8.45 – 09.45,

09.45 – 10.30,   pause

10.50 -11.35,  pause,

12.05 – 13.35,  pause

13.55 - 14.40

Skoledagen for ungdomstrinnet, 2 dager i uka:  man og torsdag

9.00 – 10.30, pause,

10.50 – 11.35, pause,

12.05 – 13.35, pause,

13.55 – 14.40.

 

 

Avdelingsleder: Geir Anton Staldvik 74 33 63 85

Rektor: Anna Lisa Persson, Tlf. 74 33 63 20

Ass. rektor: Linda Vadshaug Forbergskog, Tlf. 74 33 63 25