Priser

 

2018

2019

Pr. mnd.

1 670,00

1 800,00

Pr mnd halv plass (enten morgen eller kveld)

835,00

900,00

Søskenmoderasjon (pr. søsken)

-50 %

50 %

Kjøp av ekstradager i SFO

350,00

350,00

Søskenmoderasjon (pr. søsken)

-50 %

-50 %

Kjøp av ekstratimer i SFO

104,00

110,00

Søskenmoderasjon (pr. søsken)

-50 %

-50 %

Gjeldende fra 1. januar 2019