Skolens ferie og fridager

Skolerute
ukenr dag dato fridager
2 Mandag 6. januar 1. skoledag
8 Mandag - Fredag 17. - 21. februar Vinterferie
15 Mandag -Fredag 6. - 10. april Påskeferie
16 Mandag 13. april Fri 2. påskedag
18 Fredag 1. mai Fri
21 Torsdag - Fredag 21. - 22. mai Fri
23 Mandag 1. juni Fri 2. pinsedag
25 Torsdag 18. juni Siste skoledag