Åpningstider SFO

Åpningstider: 07.00 – 16.30

Ved behov for utvidet åpningstid, kan SFO åpne 06.30.

SFO er ferieåpen så fremt det er minimum 3 barn som har behov. Barna skal ha minimum 4 ukers sammenhengende ferie.

SFO stenger kl: 12.00 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. I romjula holdes det åpent etter behov.

I løpet av et barnehage-/SFO år har personalet 5 planleggingsdager, der barnehagen er stengt.