Priser

Grunnsatser

2018

2019

Gruppetilbud (barnekor, skolekor):      

1700,00

1700,00

Gruppetilbud (kunstkarusell, band):                    

1900,00

1900,00

Individuell opplæring alene/gruppe:

2 200,00

2200,00

Kortkurs turn –  høst (12 ganger a 90 min)

For eventuelt tilbud vårtermin beregnes prisen tilsvarende opp mot frekvens.

700,00

700,00

Kortkurs forskjellige kulturtilbud (noe varierende varighet)

600,00

600,00

 

 

 

Moderasjoner:

 

 

50% søskenmoderasjon.

 

50% prismoderasjon på tilbud 2, 3…, så lenge skolen ikke har venteliste.

 

Full pris betales på dyreste tilbud.

 

Gjeldende fra 1. august 2019.